مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • تاثیر گذاری / مذاکره

زبان

  • انگلیسی
    40% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com