مختصری از من

مسئولیت پذیری بالا
انظباط کاری

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه کرمان / معدل 15

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  توسعه سامانه تسکا
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ سرپرست پشتیبانی و مدیر پروژه
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
  افزار پرداز رمیس
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ کارشناس پشتیبانی بانک قوامین و بانک ملت و با نک کشاورزی و بانک تجارت
 • اردیبهشت ۱۳۸۷ تا تیر ۱۳۸۹
  رایانپردازان سابین
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس پشتیبانی و سرپرست پشتیبانی

پروژه ها

 • 1394
  پروژه تعمیر و نگهداری بانک قوامین و با نک کشاورزی
  سرپرست پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک: + network
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • TeamViewer
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCSA
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک: + network
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • TeamViewer
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCSA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com