مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه پردیس دانشگاه تهران / معدل 16

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  امورمالیاتی کشور
  کارشناس

  توضیحات: در ستاد سازمان امورمالیاتی کشور مشغول به کار هستم.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  آموزش فعال به کادر
 • 1390
  تربیت مربی حفاظت سپاه استان تهران
 • 1389
  تربیت مربی بصیرتی استان قم
 • 1388
  مربیگری تخصصی پدافند غیرعامل دانشکده شهیدمطهری
 • 1387
  مربیگری تخصصی امدادونجات منطقه تهران
 • 1384
  آموزش تربیت مربی بسیج اردوگاه صاحب الامر منطقه تهران
 • 1378
  آموزش مقدماتی بسیج و تکمیلی

پروژه ها

 • 1395
  حوزه کمیل
  مسئول آموزش حوزه

  توضیحات: از سال 87 تا سال 91 ادامه داشت.

 • 1394
  حوزه مقاومت
  فرمانده گردان

  توضیحات: تا هم اکنون ادامه دارد.

 • 1389
  پایگاه مقاومت
  فرمانده پایگاه

  توضیحات: از سال 89 تا 92 ادامه داشت

 • 1387
  پایگاه مقاومت
  جانشین فرمانده

  توضیحات: تا سال 89 ادامه داشت

 • 1384
  معاونت آموزش ناحیه
  مربی آموزش

  توضیحات: از سال 84 تاکنون در خصوص تدریس دروس همکاری داشته ام.

 • 1382
  گردان عاشورا حوزه ارکان
  آموزش گردان / آماد

  توضیحات: از سال 82 تا 86 ارکان گردان عاشورا

 • 1379
  پایگاه مقاومت
  مسئول آموزش / آماد / بازرسی

  توضیحات: از سال 79 تا سال 83

 • 1375
  تاریخ عضویت
  بسیجی

  توضیحات: از سال 75 تا 76عادی و از سال 76 تا هم اکنون فعال

افتخارات

 • 1390
  فرمانده پایگاه نمونه
 • 1390
  پایگاه برگزیده و نمونه
 • 1390
  نماینده فرماندهان پایگاههای استان تهران در کارگروه تغییر ساختار و سازمان بسیج (سازمان بسیج)
 • 1389
  فرمانده پایگاه نمونه
 • 1385
  بسیجی نمونه
 • 1384
  گردان عاشورا نمونه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • امورات فرهنگی و رزمی و ورزشی و اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • سابقه فعالیت در بسیج
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • سابقه عضویت: از اردیبهشت 1375 تا هم اکنون
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سابقه فعالیت در بسیج
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • سابقه عضویت: از اردیبهشت 1375 تا هم اکنون
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com