مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مخابرات
  گرایش سیستم /دانشگاه صنعتی اصفهان
 • 1386 تا 1391
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه گیلان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۱
  اداره برق
  مهندسی برق/ عملیات و عیب یابی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی پروتکل BB84 و ارائه گونه‌ای اصلاح یافته از آن مبتنی بر درهم تنیدگی کوانتومی

پروژه ها

 • 1394
  بررسی و شبیه‌سازی پروتکل تبادل کلید کوانتومی BB84 در کانال تغییر قطبیت
 • 1393
  محاسبه حداقل فاصله همینگ یک کد همینگ با ماتریس مولد مشخص
 • 1393
  بررسی و شبیه‌سازی عملکرد الگوریتم درهم‌ساز کچاک
 • 1393
  بررسی عملکرد و مقایسه کدهای گردشی و کانولوشن در مدولاسیون BPSK
 • 1393
  شبیه‌سازی الگوریتم ویتربی برای ارزیابی تصمیم‌گیری نرم در کدهای کانولوشن
 • 1391
  شبیه‌سازی و محاسبه میدان الکتریکی و ظرفیت خازنی مقره فشار ضعیف با استفاده از نرم افزار ماکسول

دانش تخصصی

 • تئوری اطلاعات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • رمزنگاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تبادل کلید کوانتومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کدهای تصحیح خطا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پردازش تصویر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تئوری بازی‌ها
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MATLAB
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Maxwell
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • LaTeX
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cryptool
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تئوری اطلاعات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • رمزنگاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تبادل کلید کوانتومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کدهای تصحیح خطا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پردازش تصویر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تئوری بازی‌ها
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com