مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1386 تا 1390
    کارشناسی برق
    گرایش الکترونیک /دانشگاه شریعتی (سراسری ) / معدل 17

پیشینه شغلی

  • مهر ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۵
    آموزشگاه و مدارس سرای دانش
    منابع انسانی و آموزش/ مشاور معاون آموزشی و مدیر
https://.com