مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت ساخت و پروژه
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد / معدل 17.7

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت پرهون طرح
  مهندسی صنایع/ مسئول واحد کنترل و پروژه

  توضیحات: تنظیم ساختار شکست بخش ساختمانی ، برنامه نویسی فعالیت های اجرایی ساختمانی به زبان P6 ، کنترل روند اجرا در راستای برنامه تاییدیه شده و برنامه ریزی جهت ممانعت از بوجود آمدن تاخیرات، مسئولیت کلیه مکاتبات و ارسال گزارشات روزانه و هفتگی و ماهیانه ، مدیریتی و تامین تجهیزات و تصویری و آنالیز تاخیرات ، تنظیم لایحه تاخیرات اوزان فیزیکی و لایحه 5090 سازمان برنامه و بودجه در خصوص تاخیر در پرداخت ها , عکس برداری و حفظ مستندات

 • مرداد ۱۳۹۲ تا آذر ۱۳۹۵
  شرکت نصب نیرو
  مهندسی صنایع/ مسئول واحد کنترل پروژه و IT

  توضیحات: تنظیم ساختار شکست بخش ساختمانی ، برنامه نویسی فعالیت های اجرایی ساختمانی به زبان P3 ، P6 ، کنترل روند اجرا در راستای برنامه تاییدیه شده ، ارسال گزارشات روزانه و هفتگی و ماهیانه ، مدیریتی و تامین تجهیزات و تصویری و آنالیز تاخیرات ، مسئولیت رسیدگی به دیفکت ها و مارک آپ ، تنظیم لایحه تاخیرات اوزان فیزیکی و لایحه 5090 سازمان برنامه و بودجه در خصوص تاخیر در پرداخت ها , عکس برداری و حفظ مستندات

 • مهر ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۲
  شرکت توسعه سیلوها
  مهندسی صنایع/ کارشناس کنترل پروژه

  توضیحات: کنترل روند اجرا در راستای برنامه تاییدیه شده ، ارسال گزارشات روزانه و هفتگی و ماهیانه در خصوص قرارداد BOP , Cooling Tower , Solar ، عکس برداری و حفظ مستندات و مدیریت جلسات درون کارگاهی

 • فروردین ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۸۸
  شرکت برق کویر گرم
  مهندسی صنایع/ کارشناس کنترل پروژه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  ارایه مقاله در خصوص انتخاب سبد پروژه

افتخارات

 • 1395
  عنوان نفر برتر سال در واحد کنترل پروژه شرکت پرهون طرح

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • دوره PM Bok
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • پروژهای نیروگاهی : سیکل ترکیبی(ACC و Cooling Tower )
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مجموعه Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera-p6
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera-p3
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MSP Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دوره PM Bok
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • پروژهای نیروگاهی : سیکل ترکیبی(ACC و Cooling Tower )
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com