مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1390
  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
  /دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران شمال)

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  پارسان دی سمبل
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش و صادرات
 • شهریور ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۳
  بازرگانی پریزاد
  بازاریابی و فروش/ کارشناس بازرگانی خارجی
 • فروردین ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۲
  اکسیس تجارت بین الملل
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ کارشناس بازرگانی خارجی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش (شناگر حرفه ای، تنیس)
 • مطالعه
 • حضور در خیریه های مختلف
 • بازدید از آسایشگاه کهریزک به صورت متداول

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: IELTS
 • فرانسوی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com