مختصری از من

مسلط به (ICDL,Photo Shop,Adob Flash)
آشنا به زبان های ((HTML,php,java( Eclipse)
آشنا به (joomla , تولید محتوا و مفاهیم سئو)
آشنا به network+

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد(شهرقدس) / معدل 14

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالبت در زمینه های ورزشی و هنری

ابزار و نرم افزار

 • مسلط به (ICDL,Photo Shop,Adob Flash)--- آشنا به زبان های (HTML,php,java Eclipse)---- آشنا به (joomla , تولید محتوا و مفاهیم سئو)--- آشنا به network+
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com