مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  دکتری مدیریت
  گرایش مالی /دانشگاه علامه طباطبایی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۸۱ تا هم اکنون
  بانک
  بازاریابی و فروش/ کارشناس
 • فروردین ۱۳۷۸ تا فروردین ۱۳۹۵
  مدرس دانشگاه
  مالی و حسابداری/ مدرس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • Financial Management (مدیریت مالی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: دکتری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: دکتری
https://.com