مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • تاثیر گذاری / مذاکره
  • مشتری مداری

زبان

  • انگلیسی
    80% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com