مختصری از من

پیرو پیوست ارسالی از جانب ریاست محترم واحد
در صورت صلاحدید تمایل به ادامه همکاری در بخش کارشناس فنی را دارم.

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی زیست شناسی
  /دانشگاه علوم و تحقیقات / معدل 16

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت آسان پرداخت
  کارشناس مرکز تماس

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Microsoft Mcse 2012
  60% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: ایران - استرالیا
دانش تخصصی
 • Microsoft Mcse 2012
  60% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
https://.com