مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی مهندسی عمران
    گرایش مهندسی عمران /دانشگاه سراسری زنجان / معدل 18
https://.com