مختصری از من

باسلام و احترام
مشتاق و مستعد برای فعالیت در زمینه بازرگانی بین المللی هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد روابط بین الملل
  گرایش روابط بین الملل /دانشگاه تهران / معدل 18.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت پرتو روغن خاورمیانه
  مسئول بخش خارجی

  توضیحات: بازاریابی بخش بین الملل
  قراردادهای بین المللی
  مذاکرات و مکاتبات بین المللی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس زبان انگلیسی(TOFFEL) - ارائه مقالات متعدد ISI انجام مذاکرات و مکاتبات خارجی به زبان انگلیسی- انجام کارهای پذیرش دانشجویان دانشگاههای بین المللی
 • 1394
  انجام مذاکرات و مکاتبات به زبان انگلیسی-بررسی قراردادهای بین المللی- ترجمه متون انگلیسی-تدریس زبان انگلیسی (TOFFEL)-چاپ و تألیف مقاله به زبان انگلیسی- مقالات ISI

پروژه ها

 • 1394
  انجام کارهای پذیرش دانشجویان دانشگاههای بین المللی
  مسئول مکاتبات و مذاکرات

  توضیحات: مکاتبه با صدها دانشگاه و استاد از دانشگاههای آمریکا-کانادا-اروپا-استرالیا
  و کمک به دانشجویان جهت اخذ پذیرش در رشته مورد علاقه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کمک به دانشجویان جهت اخذ پذیرش از دانشگاهای بین المللی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • قراردادهای بین المللی- مکاتبات بین المللی- مذاکرات بین المللی/انجام کارهای پذیرش دانشجویان دانشگاههای بین المللی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره قراردادهای بین المللی از مرکز آموزش بازرگانی وابسته به وزارت صنعت معدن و تجارت/ دوره مکاتبات بین المللی

ابزار و نرم افزار

 • بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: قراردادهای بین المللی-مکاتبات بین المللی-مذاکرات بین الملل

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: TOFFEL
دانش تخصصی
 • قراردادهای بین المللی- مکاتبات بین المللی- مذاکرات بین المللی/انجام کارهای پذیرش دانشجویان دانشگاههای بین المللی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره قراردادهای بین المللی از مرکز آموزش بازرگانی وابسته به وزارت صنعت معدن و تجارت/ دوره مکاتبات بین المللی
https://.com