مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه ادیبان / معدل 17.11
 • 1386 تا 1388
  فوق دیپلم برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه شمسی پور تهران / معدل 15.92

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۴
  بعثت نهاجا
  مهندسی برق/ اپراتور دستگاه اکسیژن ساز
 • فروردین ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  butane
  مهندسی برق/ کارشناس فنی و فروش
 • فروردین ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۱
  خانه الکترونیک
  مهندسی برق/ کارشناس فنی و فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی برق- الکترونیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی الکترونیک

ابزار و نرم افزار

 • Proteus
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی برق- الکترونیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی الکترونیک
https://.com