مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  دکتری مدیریت بازاریابی
  گرایش بازاریابی فروش /دانشگاه آزاد اسلامی - تهران مرکز
 • 1391 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا / معدل 17
 • 1380 تا 1384
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بیمه /دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان/ اصفهان / معدل 14

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۹۳
  شرکت بیمه کارآفرین
  بازاریابی و فروش/ سرپرست بیمه های عمر و سرمایه گذاری برای 10 سال و 5 ماه کارشناس بیمه درمان

  توضیحات: گذراندن دوره کارآموزی -کارشناس بیمه های عمر و سرمایه گذاری-مدرس کلاسهای اموزشی فروش -سرپرست بیمه های اشخاص

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1385
  گذراندن دوره های کارآفرینی و اشتغال زایی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com