مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1395
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان / معدل 13.4

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۵
  شرکت فرزاد بتن
  مهندسی عمران/ معماری/ نقشه کشی سه بعدی و دو بعدی سازه

  توضیحات: داشتن عنوان نقشه کش ارشد شرکت و حضور در برخی پروژه ها و نقشه کشی انها و نظارت بر اجرای دقیق نقشه ها در اجرا توسط کارگران و توجیح انها بر اجرای دقیق تر کار

پروژه ها

 • 1395
  فرزاد چند تا پروژه بنویس مسئو لیت هم بزن که نقشه کشی و متره براورد پروژه و مدل سازی سازه و نظارت بر اجرای کار در کارگاه و انا لیز و طراحی المان های پروژه با نرم افزار
  اکثرا بنویس نقشه کش و مدل ساز پروژه و ناظر سازه

  توضیحات: اسم چند تا از پروژه هاتو نو واسم بنویس که خوب بوده

افتخارات

 • 1395
  حضور در برخی از پروژه های مهم

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت های ورزشی مثل فوتبال ، شنا، ورزش های رزمی
 • حضور در کنفرانس هاس علمی و پژوهشی مرتبط با عمران و دستاورد های پیشرفته
 • پیگیری مسایل روز جامعه و مسایل روز مرتبط با عمران در کشور
 • مطالعه های شخصی مربوط به ادبیات و فلسفه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • آشنایی کامل بر قوانین مهندسی عمران و قوانین مقررات ملی ساختمان و آیین نامه های اجرایی و نشریه های داخلی
  80% Complete
  عنوان مدرک: بصورت تجربی و دانشگاهی وهمراه با مطالعه های دقیق

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار Auto cad
  100% Complete
  عنوان مدرک: بصورت مطالعه شخصی و دانشگاهی و کار تجربی و عملی در محیط کار
 • نرم افزار Etabs
  80% Complete
  عنوان مدرک: بصورت مطالعه شخصی و دانشگاهی و تجربه کار عملی در محیط کار
 • نرم افزار microsoft office
  80% Complete
  عنوان مدرک: بصورت مطالعه شخصی و دانشگاهی و تجربه کار عملی در محیط کار

زبان

 • آلمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: B1
دانش تخصصی
 • آشنایی کامل بر قوانین مهندسی عمران و قوانین مقررات ملی ساختمان و آیین نامه های اجرایی و نشریه های داخلی
  80% Complete
  عنوان مدرک: بصورت تجربی و دانشگاهی وهمراه با مطالعه های دقیق
https://.com