مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1374 تا 1378
    کارشناسی مهندسی مواد
    گرایش سرامیک /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 15.47
https://.com