مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی حسابداری
    گرایش حسابداری صنعتی در مقطع کارشناسی /دانشگاه کاردانی( دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس) ، کارشناسی ( علمی کاربردی گلرنگ )
https://.com