مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش تولید صنعتی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین / معدل 16.53

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت سیمیا
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی
 • مهر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت مادیران
  مهندسی صنایع/ مسئول تولید

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com