مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش آلی /دانشگاه گلپایگان
 • 1381 تا 1387
  کارشناسی شیمی
  گرایش محض /دانشگاه گلپایگان
 • 1377 تا 1379
  فوق دیپلم دبیری
  گرایش حرفه و فن /دانشگاه شهید باهنر اصفهان

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۷۹ تا هم اکنون
  آموزش و پرورش
  دبیر

  توضیحات: معاون آموزشی هنرستان و دبیرستان دوره دوم دبیر دروس کاروفناوری و شیمی

پروژه ها

 • 1395
  سنتز مشتقات کومارین
  دانشجو (پایان نامه)

  توضیحات: استفاده از مشتقات کومارین در صنعت و دارو
  روش جدید سنتز کومارین

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com