مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی حسابداری
    /دانشگاه آزاد رشت / معدل 16.22
https://.com