مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1378 تا 1383
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد رشت / معدل 13

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت آرمین راه شمال
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی
 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۰
  کارخانه اشی مشی
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • فروردین ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۸۹
  کارخانه تافته
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۸۷
  کارخانه فومن شیمی
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com