مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد دماوند / معدل 13
 • 1382 تا 1385
  دیپلم ریاضی و فیزیک
  / معدل 16

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت تولیدی صنعتی پودرهای میکرونیزه ایران
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: انجام کلیه امور حسابداری : ثبت زیر سیستمی اسناد خزانه ، فروش ، انبار ، هزینه_ صدور اسناد حسابداری _ حقوق و دستمزد ، بیمه و مالیات _ کمک در بستن حسابها _ گزارشات فصلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۳
  شرکت صنایع پوشش ایران
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  موسسه توانبخشی ولیعصر
  مالی و حسابداری/ حسابدار

دانش تخصصی

 • استانداردهای حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: محل برگزاری دوره سازمان مدیریت صنعتی
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: محل برگزاری دوره جامعه حسابداران رسمی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی فرا پیام
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار فرا رایانه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • استانداردهای حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: محل برگزاری دوره سازمان مدیریت صنعتی
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: محل برگزاری دوره جامعه حسابداران رسمی
https://.com