مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1396
  کارشناسی ارشد طراحی شهری
  گرایش طراحی شهری /دانشگاه آزاد همدان
 • 1390 تا 1392
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه آزاد سنندج

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۶
  خصوصی
  مهندسی عمران معماری/ مجری

  توضیحات: مجری ساختمان اراد۲ به نشانی سنندج .خ ذکریای رازی .ک حسامی

 • مهر ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۳
  شرکت بتن اماده کارا بتن
  مهندسی عمران معماری/ مسول کارگاه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدوین مقاله پالیمیست

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArchiCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk Revit Architecture
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com