مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  دکتری مدیریت گردشگری
  /دانشگاه پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد
 • 1388 تا 1391
  کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی
  گرایش برنامه ریزی توسعه /دانشگاه علامه طباطبایی / معدل 14
 • 1387 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت MBA
  گرایش استراتژی /دانشگاه پیام نور مرکز دماوند / معدل 15
 • 1383 تا 1387
  کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه
  گرایش ادبیات /دانشگاه فردوسی مشهد / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت گردشگری
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیرعامل
 • فروردین ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۳
  تشریفات/هتلداری و کترینگ/

سوابق آموزشی پژوهشی

 • سابقه تدریس در دانشگاه های غیر انتفاعی و علمی و کاربردی ارائه مقالات
 • سابقه تدریس دروس برنامه ریزی توسعه ی گردشگری و کاربینی در دانشگاه های غیر انتفاعی و علمی و کاربردی مشهد سابقه ارائه ی مقاله در همایش ها و مجلات

پروژه ها

 • تاسیس و هدایت شرکت تعاونی گردشگری
  مدیرعامل

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • همکار در برگزاری همایش بین المللی گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد در سال 1393

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • تایپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اپراتوری مقدماتی و پیشرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه فردوسی
https://.com