مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مهندسی مالی /دانشگاه خوارزمی / معدل 17.79
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها /دانشگاه علم و فرهنگ / معدل 18.14

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eviews
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: high intermediate 2
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com