مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مواد
  گرایش متالورژی صنعتی /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 17

پروژه ها

 • 1395
  بررسی تاثیر افزودن عناصر آلیاژی بر انجماد آلیاژ AlMg6 با استفاده از تکنیک آنالیز حرارتی
  دانشجو

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com