مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  دکتری شیمی
  گرایش شیمی فیزیک /دانشگاه کاشان / معدل 17.22
 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش شیمی فیزیک /دانشگاه صنعتی شریف / معدل 14.67

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com