مختصری از من

داشتن سابقه کاری در دفتر پیخوان و مسول ثبت اظهار نامه های مالیاتی و تعمیر راه اندازی سیستم های دفتر پیشخوان
فعالیت در عقیدتی سیاسی و روابط عمومی تبلیغات وزارت دفاع

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تسلط خوب به نرم افزار های word excel power poin .... تسلط عالی به نرم افزار طراحی corel video
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL1 ICDL2

ابزار و نرم افزار

 • کاربرد در کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: icdl 1 icdl 2

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تسلط خوب به نرم افزار های word excel power poin .... تسلط عالی به نرم افزار طراحی corel video
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL1 ICDL2
https://.com