مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی حقوق
  گرایش حقوق /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب / معدل 15.35

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  موسسه حقوقي عدالت
  حقوق/ كارشناس حقوقي
 • آبان ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۴
  بانك مهر اقتصاد
  حقوق/ نماينده حقوقي
 • بهمن ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۴
  شركت پرشين
  مالی و حسابداری/ پيگيري مطالبات

دانش تخصصی

 • كامپيوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: Icdl-word-excel

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • كامپيوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: Icdl-word-excel
https://.com