مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مدیریت
  گرایش جهانگردی /دانشگاه علامه طباطباعی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری

دانش تخصصی

 • مارکتینگ
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره مارکتینک ۹ماهه سازمان مدیریت صنعتی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مارکتینگ
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره مارکتینک ۹ماهه سازمان مدیریت صنعتی
https://.com