مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی فیلم سازی
  گرایش کارگردانی /دانشگاه علمی و کاربردی واحد 48 / معدل 18

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۵
  موسسه مطالعات و پژوهشهای اقتصاد ایرانیان
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر آموزش

  توضیحات: برنامه ریزی کامل آموزشی - طراحی دوره - برنامه ریزی کلاس - انجام کلیه کارهای امور دانشجویی و...

 • تیر ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  موسسه آموزش عالی آزاد بهار
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس آموزش

  توضیحات: برنامه ریزی کلاس - انجام کلیه امور دانشجویی - برنامه ریزی درسی برای دانشجویان و ...

 • تیر ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  شرکت آسانسور و پله برقی سپهر پلکان
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر و حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • minimba
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • minimba
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com