مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه پیام نور کرمانشاه

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۲ تا آذر ۱۳۹۵
  شرکت کیسون آریا پارس
  حقوق/ کارشناس قراردادها و مشاور حقوقی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com