مختصری از من

موفقیت برام خیلی مهمه از کار زیاد خسته نمی شم اما نتیجه عالی باید به دست بیاد.
از حاشیه های کاری متنفرم. تو محیط کار فقط کار برام مهمه. احترام و امنیت هم در محیط کار برام مهمه.
می خواهم در رشته تحصیلی خودم فعالیت کنم.

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه شمال / معدل 15

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  مرکز رویش استعدادهای جوان
  تایپیست

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی معماری
  40% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی تکنولوژی معماری
دانش تخصصی
 • مهندسی معماری
  40% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی تکنولوژی معماری
https://.com