مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1395
    کارشناسی برق
    گرایش قدرت /دانشگاه موسسه آموزش عالی ادیبان / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

  • انعطاف پذیری
  • حل مسئله و تصمیم گیری
https://.com