مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش مهندسی آب /دانشگاه علوم و تحقیقات فارس / معدل 16.5
 • 1385 تا 1388
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد یاسوج / معدل 13

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت انصار بنا
  مهندسی عمران معماری/ مهندس ناظر

پروژه ها

 • 1395
  صدرا
  ناظر
https://.com