مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  گرایش امنیت اطلاعات /دانشگاه مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرمانشاه / معدل 14.33
 • 1391 تا 1393
  فوق دیپلم فناوری اطلاعات
  گرایش اینترنت و شبکه های گسترده /دانشگاه مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرمانشاه / معدل 15.33

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۵
  جهاد دانشگاهی کرمانشاه
  کاردانشجویی

  توضیحات: کسب مقام مرکز نمونه استان به مدت 4 سال پیاپی

دانش تخصصی

 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com