مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا هم اکنون
    فوق دیپلم مدیریت خدمات بندر
    /دانشگاه علمی کاربردی منطقه ویژه عسلویه / معدل 17
https://.com