مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
  گرایش گردشگری /دانشگاه تهران / معدل 17
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه یزد / معدل 15.49

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۴
  شرکت شمشاد، کارگزاری شرکت فناپ در استان یزد
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر داخلی (کارشناس نیروهای داخلی)

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com