مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1389
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه هدف ساری
 • 1384 تا 1386
  فوق دیپلم برق
  گرایش مخابرات فیبر نوری /دانشگاه چالوس

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  بهبود صنعت درمان
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

  توضیحات: تسلط کامل به فیلد لاپارسکوپی

 • تیر ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۳
  پند طب پویا
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

  توضیحات: تسلط کامل به ابزار جراحي مغز و اعصاب

 • اسفند ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۲
  ساتراپ بردیا درمان
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

  توضیحات: تسلط کامل به ابزار جراحی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  کارگاه فروش حرفه ای
 • 1392
  روانشناسی فروش

پروژه ها

 • 1395
  بیمارستان پارس

  توضیحات: تامین بخش اعظمی از اقلام مصرفی لاپاروسکوپی

 • 1395
  بیمارستان آرش

  توضیحات: تامین بخشی از اقلام مصرفی لاپاروسکوپی

 • 1395
  بیمارستان رسول

  توضیحات: تامین بخش اعظمی از اقلام مصرفی لاپاروسکوپی

 • 1395
  بیمارستان صارم

  توضیحات: تامین بخشی از اقلام مصرفی لاپاروسکوپی

 • 1394
  بیمارستان بانک ملی

  توضیحات: تامین بخش اعظمی از اقلام مصرفی لاپاروسکوپی

 • 1394
  بیمارستان عرفان

  توضیحات: تامین بخشی از اقلام مصرفی لاپاروسکوپی

 • 1393
  بیمارستان میلاد

  توضیحات: تامین بخشی از ابزار جراحی مغز و اعصاب

 • 1392
  بیمارستان فارابی

  توضیحات: تامین ابزار جراحی چشمی بيمارستان

 • 1391
  بیمارستان عرفان

  توضیحات: تامین بخش اعظمی از ابزار جراحی مغز و اعصاب

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه زیاد به شرکت و همکاری در کنگره ها و نمایشگاه های مرتبط

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندس برق
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندس برق
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com