مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی برق
  گرایش کنترل /دانشگاه جامع علمی کاربردی / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۶ تا هم اکنون
  کترینگ تاپ
  تشریفات/هتلداری و کترینگ/ سر مهماندار + دکوراتور

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • فنی حرفه ای
  60% Complete
  عنوان مدرک: برق قدرت

زبان

 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فنی حرفه ای
  60% Complete
  عنوان مدرک: برق قدرت
https://.com