مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1394
  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
  گرایش زبان و ادبیات فارسی /دانشگاه تهران / معدل 14

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • art.

دانش تخصصی

 • نرم افزار کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: icdl1
دانش تخصصی
 • نرم افزار کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: icdl1
https://.com