مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1388
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه اشرفی اصفهانی / معدل 16
 • 1381 تا 1383
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد مبارکه / معدل 16

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شرکت پیام پرداز
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ توسعه نرم افزار -تست و ارزیابی نرم افزار-

علایق و فعالیت های داوطلبانه

دانش تخصصی

 • مفاهیم و ابزارهای تست نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • امنیت شبکه
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • مفاهیم Agile
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با مفاهیم TDD
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • برنامه نویسی C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت تست نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ابزار های تست نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • رمزنگاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • unit test
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Server 2012 R2
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با Ruby
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مفاهیم و ابزارهای تست نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • امنیت شبکه
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • مفاهیم Agile
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با مفاهیم TDD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com