مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1394
    کارشناسی ارشد اقتصاد
    گرایش نظری /دانشگاه آزاد شیراز / معدل 17
https://.com