مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مدیریت سیستم و بهره وری /دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها /دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  مجتمع صنعتی ماموت
  مهندسی صنایع/ سرپرست برنامه ریزی تولید اتاقهای ایزوله و کانکس

  توضیحات: طراحی و بهینه کردن خط تولید
  ارائه طرح مسئله و پیشنهاد و ارائه راه حل جهت طراحی سیستم برنامه ریزی در SAP
  برنامه ریزی تولید در SAP
  تیپ بندی محصولات جهت ارائه برنامه بهینه تولید
  طراحی برنامه تولید پویا و داینامیک
  کنترل پروژه

 • خرداد ۱۳۸۹ تا دی ۱۳۸۹
  زاگرس صنعت هما
  مهندسی صنایع/ کارشناس APQP

  توضیحات: طراحی APQP محصول بخاری اتوبوس
  طراحی APQP باربند
  کارشناس طراحی کیفیت
  بهبود خط تولید و جانمایی تجهیزات

 • مهر ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۸۹
  شرکت نیلپر
  مهندسی صنایع/ کارشناس طراحی صنعتی و کیفیت

  توضیحات: طراحی خط تولید جدید
  تهیه مدارک کیفیت محصولات جدید

پروژه ها

 • 1395
  تولید ۱۱۰۰ دستگاه کانکس ترکمنستان
  برنامه ریز تولید و کنترل پروژه
 • 1394
  تولید ۱۰۰۰ دستگاه کانکس عراق
  سرپرست کنترل پروژه
 • 1394
  تولید و نصب ۵۰ دستگاه کانکس بانک شهر
  برنامه ریز و مدیریت پروژه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شرکت در مسابقات و فعالیت ورزشی اعم از شنا و اسکواش
 • شرکت در مسائل اجتماعی و فرهنگی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: برنامه ریزی پیشرفته و کنترل پروژه درMSP
 • کنترل کیفیت آماری
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره تکمیلی SPC با نرم افزار Mini Tab
 • برنامه ریزی تولید و انبار درSAP
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره کاربردی SAP ماژول PP و MM

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره پیشرفتهMSP
 • Microsoft Access
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mini Tab
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: برنامه ریزی پیشرفته و کنترل پروژه درMSP
 • کنترل کیفیت آماری
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره تکمیلی SPC با نرم افزار Mini Tab
 • برنامه ریزی تولید و انبار درSAP
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره کاربردی SAP ماژول PP و MM
https://.com