مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی علوم سلولی و ملکولی
  گرایش ژنتیک /دانشگاه آزاد واحد تنکابن / معدل 14

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۴
  آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر قادرمرزی
  پزشکی درمانی/پرستاری// کار آموز

  توضیحات: مدت 20 روز در آزمایشگاه به عنوان کارآموز مشغول به کار بوده ام و به نمونه گیری و کار با دستگاه های آزمایشگاه تقریبا مسلط میباشم

 • فروردین ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  دانشگاه آزاد اسلامی
  دستیار استاد

  توضیحات: سه نیم سال تحصیلی در کنار استاد در آزمایشگاه سلولی مقطع ارشد مشغول به یادگیری بوده ام و موفق به یادگیری
  1_استخراج DNA
  2_کشت سلولی
  3_PCR
  شده ام.

 • فروردین ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴
  دانشگاه آزاد اسلامی
  مهندسی شیمی/ دستیار استاد

  توضیحات: به مدت یکسال در آزمایشگاه دانشگاه به عنوان کارشناس و همکار آزمایشگاه در آزمایشگاه شیمی عمومی 1 و 2 _شیمی آلی 1 و 2 همکاری کرده ام

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • آزمایشات تشخیص طبی_میکروبیولوژی_ژنتیکی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • ژنتیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آزمایشات تشخیص طبی_میکروبیولوژی_ژنتیکی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com