مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی حقوق - آمار
  /دانشگاه آزاد- پیام نور

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۵
  بانک تجارت
  کارشناس حقوقی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایتالیایی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com