مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ازاد اسلامی واحد کمالوند / معدل 14

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت خدمات اول مخابرات
  مالی و حسابداری/ حقوق و دستمزد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com