مختصری از من

به عنوان شخصی که ازروی علاقه و به صورت حرفه ای در زمینه کشاورزی فعالیت داشته ام بسیار تمایل دارم که تخصص و انگیزه خود را با تیم شما به اشتراک بگذارم . از خصوصیات بارز من توانایی انجام کارهای تیمی و داشتن روحیه بالا در این زمینه است . دارای شخصیت خودانگیخته و پویا هستم . سختکوشی و تلاش بسیار موثر در ایجاد موفقیت های حرفه ای من بوده است و انگیزه و توان مضاعفی به من می دهد.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  دکتری مهندسی کشاورزی
  گرایش زراعت /دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری / معدل 18.5
 • 1386 تا 1388
  کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
  گرایش بیوتکنولوژی کشاورزی /دانشگاه پیام نور کرج / معدل 17.63
 • 1381 تا 1385
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش ترویج و آموزش کشاورزی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام / معدل 17.26

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۴
  مرکز تحقیقات دیم سرارود کرمانشاه
  ایمنی و محیط زیست/ بررسی ژنوتیپ های گندم نان در شرایط تنش خشکی
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱
  مرکز آموزشی بیستون
  صنایع غذایی/ پرورش قارچ خوراکی
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱
  مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه
  ایمنی و محیط زیست/ پروژه زراعی
 • تیر ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۱
  درآزمایشگاه کشت بافت مرکز تحقیقات استان کرمانشاه
  ایمنی و محیط زیست/ کشت بافت میکروتیوبر سیب زمینی
 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۰
  نمایشگاههای کشاورزی و تهیه بروشورهای کشاورزی
  ایمنی و محیط زیست/ تهیه بروشورهای کشاورزی و فعالیت در نمایشگاه
 • مهر ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۸۹
  کلینیک گیاهپزشکی
  ایمنی و محیط زیست/ شناسایی سموم و کودهای گیاهی برای فروش

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  تالیف مقاله ISIباعنوان: Genetic variation of advanced bread wheat genotypes for assimilate remobilization to grain and spike photosynthesis rate at dry and irrigation condition using GGEbiplot method.
 • 1394
  تالیف مقاله ISIباعنوان: Drought Tolerance of Advanced Bread Wheat Genotypes Based on Different Drought Tolerance Criteria.
 • 1393
  تدریس در دانشگاه پیام نور سنقر
 • 1393
  تدریس زبان انگلیسی در موسسه جهاد دانشگاهی به مدت یکسال و نیم
 • 1391
  تالیف مقاله ISIباعنوان: Correlation and path analysis for yield, oil and protein content of Soybean(Glycine max L.) genotypes under different levels of nitrogen starter and plant density .
 • 1391
  تالیف مقاله ISIباعنوان: composition of the volatile oil,tissue culture and micro-regeneration optimization of wild yarrow(Achillea bibersteinii)
 • 1391
  تالیف مقاله ISIباعنوان: Association between in vitroand in vivopredictors of drought tolerance in the landraces of bread wheat (Triticum aestivum l.)
 • 1391
  تالیف مقاله ISIباعنوان: The effect of intercropping (corn and soybean) on vigor of seed corn.
 • 1391
  تالیف کتاب با عنوان: کشت بافت گیاهان باغبانی
 • 1391
  تالیف کتاب با عنوان: تنش خشکی در گندم نان
 • 1390
  تالیف مقاله ISIباعنوان: Comparision between effective selectioncriteria of drought tolerance in bread wheat landraces of Iran
 • 1390
  تالیف مقاله ISIباعنوان: Evaluation of bread wheat Genotypes for Resistance df drought stress induction using Abscisic Acid

پروژه ها

 • 1393
  بررسی ژنوتیپ های گندم نان در شرایط مزرعه
  مجری
 • 1391
  پروژه زراعی مرکز تحقیقات کشاورزی
  کارشناس
 • 1388
  کشت بافت میکروتیوبر سیب زمینی
  کارفرما

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقمند به انجام فعالیت های فرهنگی در محیط دانشگاهی هستم

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: mche -Tolimo
 • دروس تخصصی کشاورزی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تدریس در دانشگاه پیام نور
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک زبان دوره پایه کامپیوتر

ابزار و نرم افزار

 • نرمافزارهای آفیس(Excel,word,powerpoint,) و نرم افزارهای spss,sas,mstat
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: MCHE , TOLIMO
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: mche -Tolimo
 • دروس تخصصی کشاورزی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تدریس در دانشگاه پیام نور
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک زبان دوره پایه کامپیوتر
https://.com