مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  دیپلم کامپیوتر
  / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۴
  کارخانه بستنی پریشم.آبان
  کارگر

  توضیحات: به علت کم بودن حقوق از آن کار آمدم بیرون

 • شهریور ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  صوتی تصویری
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ فروشنده
 • خرداد ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۴
  رستوران آتش
  تشریفات/هتلداری و کترینگ/ گارسون

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مسافرت. موسیقی
 • 12 سال کار با اینترنت و وب گردی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک: 12 سال کار با اینترنت

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک: 12 سال کار با اینترنت
https://.com